Palkitseminen

Palkitseminen ensisijainen tavoite on houkutella, sitouttaa ja motivoida korkeatasoisia avainhenkilöitä yhtiön liiketoimintastrategian toteuttamiseksi ja osakkeenomistajien arvon kasvattamiseksi. 

Johdon palkitseminen on yhdistelmä peruspalkoista, vuosibonuksista sekä pitkän aikavälin osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä. Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän peruspalkat määräytyvät johtajan aseman, taitojen ja kokemuksen perusteella. 

Afarakin palkitsemisvaliokunta kehittää, valvoo ja tarkastaa johtoryhmän ja hallituksen palkitsemisperiaatteita. Se antaa suosituksia hallitukselle avainhenkilöiden palkitsemisesta sekä valmistelee ehdotukset hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. 

Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Vuonna 2015 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita hallituksen jäsenyydestä ja valiokuntapalkkioita yhteensä 287 000 euroa (2013: 216 000).

Palkka- ja palkkioselvitykset

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2017 (2,0 MB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2016 (2,6 MB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2015 (55,9 KB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2014 (208,5 KB)

Afarakin palkka- ja palkkioselvitys 2013 (180,3 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2012 (57,4 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2011 (1011,9 KB)

Ruukin palkka- ja palkkioselvitys 2010 (190,6 KB)