AFARAK GROUP OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTA ALKAA 10.6.2019. OSTOTARJOUKSEN TARJOUSHINTA ON 1,015 EUROA OSAKKEELTA.

Afarak Group Oyj:n ("Afarak" tai "Yhtiö") hallitus päätti 29.5.2019, Yhtiön yhtiökokouksen 12.11.2018 antaman valtuutuksen perusteella, hankkia omia osakkeitaan ("Osakkeet") kaikille osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ("Ostotarjous").

Tarjous koskee enintään 26.000.000 Yhtiön Osaketta (”Osakkeiden enimmäismäärä”).

Tarjousvastike on 1,015 euroa Osakkeelta, ja se maksetaan käteisenä kustakin Osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty Tarjouksen ehtojen mukaisesti.

Sähköinen versio tarjousasiakirjasta on saatavilla suomen- sekä englanninkielisenä internetissä osoitteessa www.unitedbankers.fi/tender.

Lisätietojen osalta pyydämme kääntymään Ostotarjouksen järjestäjän puoleen:

UB Securities Oy

(www.unitedbankers.fi/tender)